Un cás concret

En Tomàs fa servir el nou ordinador per practicar el que ha apres a les clases d'alfabetització digital. I es comunica amb els seus nets per internet.

 
 

 

Els receptors dels ordinadors son gent que necessita un ordinador per alfabetitzar-se digitalment.

Si be el teu ordinador ja no et serveix per a la teva tasca diaria, això no vol dir que no pugui ser útil per algú que comença amb la informàtica-